Barashada Hordhaca Programming ka waa talaabada ugu horeysa ee aad u qaadayso barashada xirfadaha web & App development tiga, machine learning ka, AI ga iyo data science ka.
Barashada Hordhaca Programming ka waa talaabada ugu horeysa ee aad u qaadayso barashada xirfadaha web & App development tiga, machine learning ka, AI ga iyo data science ka.
5
1 Comments 0 Shares